"Το κρέας δεν έχει κέτσαπ."

Translation:The meat does not have ketchup.

November 4, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/paieska
 • 25
 • 25
 • 21
 • 10
 • 136

You can't say that in english

May 4, 2018

https://www.duolingo.com/AJ72T
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

That English is fine. It just depends on context. It would of course be better to say, 'any ketchup'.

June 14, 2018

https://www.duolingo.com/miszletto
 • 19
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2

'Ketsap' sound like Indonesia language, 'Kecap'

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/bmpurifoy
 • 18
 • 17
 • 14
 • 11
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2

That's where it comes from

January 5, 2019

https://www.duolingo.com/OliverKK69
 • 16
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 5
 • 2
 • 2

So it seems that Greek doesn't have the 'sh' sound.

August 29, 2018

https://www.duolingo.com/Gatu77
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 293

No, Greek doesn't have sounds like sh, ch, dzh(jeep) and zh(pleasure).

August 29, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.