"Ο ίδιος φύλακας"

Translation:The same guard

November 5, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1537

Yes, this is related to the word ‘idiot’.

November 5, 2016

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4
November 28, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.