Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi cần cải thiện sự giao tiếp trong hôn nhân của chúng tôi."

Dịch:We need to improve the communication in our marriage.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We need to improve the communication in our marriage

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We need to improve the communication in our marriage, We need to improve the communication in our marriage

1 năm trước