"Chúng tôi cần cải thiện sự giao tiếp trong hôn nhân của chúng tôi."

Dịch:We need to improve the communication in our marriage.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We need to improve the communication in our marriage

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We need to improve the communication in our marriage, We need to improve the communication in our marriage

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.