"Η σημαντική εμπειρία."

Translation:The important experience.

November 5, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/Luke_5.1991

Related to "empirical!"

November 5, 2016

https://www.duolingo.com/nauajos

εν (with) + πείρα (experience) = έμπειρος (experienced) --> εμπειρία (experience) ! However, the meanings are different: I had an experience = Είχα μια εμπειρία, I have experience = Έχω πείρα. εμπειρικός --> empirical .

November 6, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.