"Tôi viết bản báo cáo này."

Dịch:I write this report.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

mình là người đầu tiên

2 năm trước

https://www.duolingo.com/v3oKE

si qua a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bao_polo

câu này phải là quá khứ chứ'

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.