"Một ngày nữa đã trôi qua."

Dịch:One more day has passed.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ShinjuDuong

mình dùng goes by mà sai :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3
  • 120

Mình không biết bạn có làm nó trong skill hiện tại hoàn thành không hay đã làm bài nâng cao kỹ năng chung chung, nhưng bạn phải chuyển nó về thì hiện tại hoàn thành nha bạn, trong câu này có từ "đã" là nó đã thuộc về quá khứ rồi. Hơn nữa khi bạn đọc câu này bạn cũng có thể biết được nó đã xảy ra, và vừa mới kết thúc trước lúc nói.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huong884053

One more day has gone

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/huong884053

One more day has gone

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.