"Chúngtôikhôngtồntạitrongứccủaấy."

Translation:We do not exist in her memory.

2 years ago

3 Comments


https://www.duolingo.com/kn_lingo
kn_lingo
 • 21
 • 3
 • 375

Is the sentence "Chúng tôi không tồn tại trong ký ức của cô ấy. " trying to convey: In her mind, we do not exist.

1 year ago

https://www.duolingo.com/ingochris
ingochris
 • 21
 • 16
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 90

Fancy!

2 months ago

https://www.duolingo.com/AnCatDubh
AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1463

From Chinese 存在

 • Mandarin: cúnzài
 • Cantonese: chyùhnjoih
 • Hokkien: chûn-chāi
2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.