"Σήμερα είναι μία διαφορετική ημέρα."

Translation:Today is a different day.

November 7, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1532

November 7, 2016

https://www.duolingo.com/Prettystone
Plus
 • 22
 • 18
 • 16
 • 10
 • 8
 • 6
 • 2
 • 2
 • 206

Αύριο είναι μία διαφορετική ημέρα

September 26, 2018

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4
 • 232

Αυγό είναι μία διαφορετική ημέρα

Αυγό = Egg
Αυτό = It/This ;)

You cannot say 'Αυτό είναι μία διαφορετική ημέρα.' It is ungrammatical in Greek. Furthermore, you cannot replace 'today' with 'it/this/αυτό'.

September 26, 2018

https://www.duolingo.com/Prettystone
Plus
 • 22
 • 18
 • 16
 • 10
 • 8
 • 6
 • 2
 • 2
 • 206

Eh, i always make confusion between egg and tomorrow :P Edited.

September 26, 2018

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4
 • 232

Regarding your edit:

Αύριο είναι μία διαφορετική ημέρα

Αύριο = tomorrow. So, still not a good translation I'm afraid. Unless you're quoting Scarlett O'Hara, I suppose...

September 26, 2018

https://www.duolingo.com/Prettystone
Plus
 • 22
 • 18
 • 16
 • 10
 • 8
 • 6
 • 2
 • 2
 • 206

That :)

September 26, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.