Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi yêu sự nghiệp của tôi."

Dịch:I love my career.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ngocyoonah

danghienanh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuocDuyNgu3

hi mọi người

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

I love my career

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thnh376030

Ad giải thích my đứng trước Career. Thanks

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuocDuyNgu3

đúng vậy đó

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/MHuyn534995

I love my career

1 tháng trước