Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I liked his look."

Dịch:Tôi đã thích vẻ bề ngoài của anh ấy.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuanbido

tôi đã thích cái nhìn của anh ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1286

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SoiiJunKim

Câu này nối âm có phải là : I like t his look Vậy làm sao phân biệc với i like this look ạ ?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThongNhatT
ThongNhatT
  • 25
  • 10
  • 10
  • 761

Tôi đã thích bề ngoài anh ta

4 ngày trước