Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không ai gọi anh ấy bằng tên này."

Dịch:No one has called him by this name.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Nobody called him this name.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Long_
_Long_
  • 15
  • 13

nobody calls him with this name

1 năm trước