1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. "I have a book."

"I have a book."

Vertaling:Ik heb een boek.

February 18, 2014

2 opmerkingen


https://www.duolingo.com/profile/juna257920

'A' moet voor een woord dat met een medeklinker begint bv: 'A Book.'
'An' moet voor een woord dat met een klinker begint bv: ' AN Apple'


https://www.duolingo.com/profile/Bram795044

i have a .....de rest spreekt mevr. onduidelijk uit.

Learn English in just 5 minutes a day. For free.