Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He lost the position in November."

Dịch:Anh ta đã mất vị trí vào tháng mười một .

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tongtran96

KHÔNG HIỂU SAO GHI SỐ VẪN SAI?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

Không dùng số trong văn viết nha bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tongtran96

BẠN HỌC TIẾNG VIỆT NAM À?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

uhm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tongtran96

BẠN LÀ NGƯỜI NƯỚC NÀO?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danh222418

Dịch: "Anh ta đã mất vị trí vào tháng mười một" mà cũng sai.

10 tháng trước