"We are going to establish a team."

Dịch:Chúng tôi sẽ thành lập một đội.

November 12, 2016

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tiem.long.

Chúng ta sẽ lập thành 1 nhóm ko đc sao

November 12, 2016

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Bạn phải viết "1" thành "một" nhé. Không được dùng số trong văn viết.

November 12, 2016

https://www.duolingo.com/anna842291

Chúng tôi sẽ lập thành một đội Có đúng không?

June 6, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.