Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to establish a team."

Dịch:Chúng tôi sẽ thành lập một đội.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tiem.long.

Chúng ta sẽ lập thành 1 nhóm ko đc sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 13

Bạn phải viết "1" thành "một" nhé. Không được dùng số trong văn viết.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anna842291

Chúng tôi sẽ lập thành một đội Có đúng không?

3 tháng trước