"Uống nhiều sữa hơn!"

Dịch:Drink more milk!

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hocminh
hocminh
  • 13
  • 13
  • 2

Cau nay de vai !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vuducnguyen

quá dễ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.