Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Uống nhiều sữa hơn!"

Dịch:Drink more milk!

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hocminh

Cau nay de vai !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuducnguyen

quá dễ

1 năm trước