Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có cần phải giải thích nó lần nữa không?"

Dịch:Do I need to explain it again?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Muốn nổi sùng máu lên luôn!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HaoNga
HaoNga
  • 21
  • 2
  • 2
  • 2
  • 98

chuẩn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Do I need to explain It again, do I need to explain It again, do I need to explain It again

1 năm trước