"Tôi có cần phải giải thích nó lần nữa không?"

Dịch:Do I need to explain it again?

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Muốn nổi sùng máu lên luôn!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaoNga
HaoNga
  • 21
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 11

chuẩn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Do I need to explain It again, do I need to explain It again, do I need to explain It again

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.