Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to have a cup of coffee."

Dịch:Tôi sẽ có một cốc cà phê.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TONH17

Cup- là cái chén?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Theo tôi khi học tiếng nước ngoài, ADMIN không nên dùng tiếng địa phương để giảng dạy. Tiếng CỐC là tiếng miền Bắc, còn miền Nam dùng từ TÁCH. Nên dùng cho cả hai, không thể cho từ này đúng và từ kia sai. Đề nghị cho sửa lại kết quả. Cám ơn

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/StevenVo1

Câu này có nghĩa là "tôi sẽ dùng (uống) một tách cà phê" chứ ta? Giống như I am having breakfast/dinner (Tôi đang ăn sáng/tối)

2 tháng trước