Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The sky is blue."

Dịch:Bầu trời có màu xanh dương.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyNguyn787740

Bầu trời màu xanh mà cũng sai.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tronghoang91

Bầu trời thì màu xanh dương mà cũng sai!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ryangnguyen

Bầu trời xanh dương cũng thế mà =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHieu203

bầu trời thì màu xanh mà cũng sai!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/TnLin1

Bầu trời là màu xanh

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

Bầu trời màu xanh dương mà sai

2 tuần trước