"Δύο τόνοι και πενήντα κιλά."

Translation:Two tons and fifty kilos.

November 13, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/john_treehugger

Does this usually mean a metric tonne? How do you distinguish tonnes from British imperial tons and US short tons?

November 13, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995

It's the metric tonne=1000 kg. Greeks never use British imperial tons or short tons (actually, being a greek myself i had to google it, i was not even aware of their existance) so no specific word exists in greek. If i had to specify it for some (unexpected) reason, i would say "αγγλικός/βρετανικός τόνος or τόνος στο βρετανικό σύστημα" "αμερικανικός τόνος or τόνος στο αμερικάνικο σύστημα".

November 13, 2016

https://www.duolingo.com/kirakrakra

1000 kg is one metric ton in US, one tonne in UK and ένας τόνος in Gr.

To complicate things the terms "ton" and "metric ton" were explicitly excluded from use for trade in the UK Weights Measure Act 1985

Why not use the SI base unit for mass, kilogram = χιλιόγραμμο ή κιλό

March 4, 2017

https://www.duolingo.com/john_treehugger

Σε ευχαριστώ!

November 13, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.