"Họ đã không uống bất cứ cái gì."

Dịch:They did not drink anything.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/UniverseCraft

Everything với anything có gì khác nhau đâu?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3
  • Everything có nghĩa là mọi thứ/mỗi thứ. Từ này thường dùng trong thể khẳng định.

  • Anything có nghĩa là bất cứ thứ gì/bất kỳ thứ gì. Và từ này thường hay dùng trong thể phủ định hoặc nghi vấn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GreenMatcha

Everything có nghĩa là mọi thứ mà bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuPhng733664

Đúng rùi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanghuy512306

They drank anything k đc hả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanghuy512306

Trả lời là " they drank anything" thì sai mà "they drank nothing" thì đúng. Đáng lẽ anything phải đc chấp nhận chứ nhỉ. Nothing là không gì cả.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.