Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những chương trình này là cho những học sinh quốc tế."

Dịch:These programs are for international students.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phnglng1

có thể do lỗi phần mềm nên không thể vào được câu đáp án đã chọn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Lỗi gì vậy bạn? Bạn có thể nói rõ hơn không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LongAnhTuyet

"These programs are for the international pupils"

8 tháng trước