"Bạn có dự án nào cho hôm nay không?"

Dịch:Do you have projects for today?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BlackDrago991427

Tại sao lại là "projects" mà không phải là "project" nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Tại vì "project" là một danh từ đếm được, nên một là nó phải có mạo từ đi kèm (mạo từ đó có thể là mạo từ không xác định "a/an" hoặc mạo từ xác định "the"), hai là ở dạng số nhiều (đặc biệt như khi trong trường hợp này, không có thông tin cụ thể nào cho biết có bao nhiêu dự án).

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Sao không dùng "any projects". Câu mẫu có từ "nào" kia mà?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

Đúng thế. Sao không dùng any project nhỉ?

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.