Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có thể xem qua bây giờ."

Dịch:You can take a look now.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguynhuc559780

tại sao "You may take a look now" lại không được nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Sai oan uổng ! "May" ko được chấp nhận . Đắng lòng.

5 tháng trước