"Bạn có thể xem qua bây giờ."

Dịch:You can take a look now.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguynhuc559780

tại sao "You may take a look now" lại không được nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Sai oan uổng ! "May" ko được chấp nhận . Đắng lòng.

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.