"Τα κόκκινα χείλη."

Translation:The red lips.

November 15, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/carmina_banana

does this word have a singular form?

November 15, 2016

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

  Yes, χείλος, and it is used either in anatomy or metaphorically to denote 'edge' e.g. το χείλος του γκρεμού = the edge of the cliff. For more examples see here.

  November 15, 2016

  https://www.duolingo.com/HellasCad

  Yes, it would be "το κόκκινο χείλος".

  November 16, 2016
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.