Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My cat is following me."

Dịch:Con mèo của tôi đang đi theo tôi.

0
1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VanDanhNguyen
VanDanhNguyen
  • 25
  • 16
  • 11
  • 11
  • 10
  • 8

Ở đây không có từ walk (đi). Theo tôi, follow nguyên thể của following có nghĩa "đang đi theo" chỉ là một trong nhiều nghĩa của từ "following", ta có thể thấy còn những nghĩa khác chung hơn như "đang theo sau", "đang noi theo", "đang hướng theo", "đang nhắm theo", "đang đuổi theo", "đang tiếp theo"...

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My cat is following me

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Hmm dai dong qua

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Nhung hay

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Lan sau viet bot di nhe chu the nay, khong ai quan tam dau

0
Trả lời8 tháng trước