"Mycatisfollowingme."

Dịch:Con mèo của tôi đang đi theo tôi.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VanDanhNguyen
VanDanhNguyen
  • 25
  • 18
  • 12
  • 11
  • 10
  • 8
  • 20

Ở đây không có từ walk (đi). Theo tôi, follow nguyên thể của following có nghĩa "đang đi theo" chỉ là một trong nhiều nghĩa của từ "following", ta có thể thấy còn những nghĩa khác chung hơn như "đang theo sau", "đang noi theo", "đang hướng theo", "đang nhắm theo", "đang đuổi theo", "đang tiếp theo"...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My cat is following me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Hmm dai dong qua

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Nhung hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Lan sau viet bot di nhe chu the nay, khong ai quan tam dau

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.