https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

[Song ngữ] Bảy địa điểm đặc biệt nơi con người được trả tiền để sinh sống

Few people know that there are a number of places out there in the world that for one reason or another are in vital need of permanent inhabitants. In order to encourage people to live and work in them, they offer very tempting amounts of money.

Rất ít người biết rằng có một số địa điểm lạ lùng trên thế giới mà vì một lý do này hay lí do khác đang rất cần những cư dân cư trú lâu dài. Để khuyến khích người dân sinh sống và làm việc cho những nơi này, họ chu cấp một khoản tiền bạc rất hấp dẫn.

To dispel any doubts you’re having that this is actually true, we at Bright Side present you with a selection of seven places that potentially offer a fantastic opportunity to experience life in a foreign culture and get paid for your trouble.

Để xua tan bất kỳ nghi ngờ mà bạn đang có rằng đây có thật sự là sự thật, chúng tôi tại Bright Side giới thiệu bạn với một bản chọn lọc bảy địa điểm có tiềm năng đem đến một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm cuộc sống trong một nền văn hóa ngoại quốc và những khoản lo toan của bạn sẽ được chi trả.


Detroit, Michigan, USA

Detroit, Michigan, Mỹ

’The Paris of the West.’ ’The automobile capital of the USA.’ The nearly empty city of Detroit lost these cherished titles during the second half of the 20th century. But now it’s trying desperately to restore its former glory. In order to do so, the government introduced a new program called Challenge Detroit, which offers $2,500 to professionals in various industries who are willing to relocate and work in the city.

"Paris của phương Tây." "Thủ đô xe hơi của Mỹ." Thành phố gần như trống rỗng của Detroit đã mất đi những danh hiệu dễ thương này trong suốt nửa sau của thế kỷ 20. Nhưng giờ đây thành phố đang cố gắng trong tuyệt vọng để khôi phục lại danh tiếng trước đây của nó. Để làm được như vậy, chính phủ đã giới thiệu một chương trình mới mang tên Thách thức Detroit, trong đó tài trợ 2.500 đôla đến các chuyên gia trong các ngành công nghiệp khác nhau, những người sẵn sàng chuyển nơi ở và làm việc trong thành phố.


Alaska, USA

Alaska, Mỹ

If you love winter, snowy landscapes, an unhurried pace of life, and you feel at home in low temperatures, then life in Alaska might turn out to be a joy the likes of which you’ve never known before. There is a special government fund that pays willing and enthusiastic professionals to take part in the life of this region where the population is remorselessly in decline. The only condition is that you have to live in Alaska for a minimum of one year.

Nếu bạn yêu thích mùa đông, phong cảnh tuyết, một nhịp điệu thong thả của cuộc sống, và bạn cảm nhận ở nhà với nhiệt độ thấp, sau đó cuộc sống ở Alaska có thể trở thành một niềm vui thích mà bạn chưa từng biết đến trước đây. Có một ngân quỹ chính phủ đặc biệt tài trợ cho các chuyên gia tự nguyện và nhiệt tình tham gia vào đời sống của khu vực này, nơi mà dân số đang suy giảm mạnh. Điều kiện duy nhất là bạn phải sống ở Alaska ít nhất là một năm.


Saskatchewan Province, Canada

Tỉnh Saskatchewan, Canada

This wonderful little village, located in a protected territory of north-east Spain, is one of the oldest in the country. To attract young inhabitants and strengthen the local economy, the government offers €3,000 to every couple that moves there. In addition, €3,000 are paid for every child they have while living in the village. That makes for a great chance to live in an environmentally clean and incredibly beautiful place.

Ngôi làng nhỏ tuyệt vời này, tọa lạc trong một khu vực bảo vệ của vùng đông bắc Tây Ban Nha, là một trong những vùng lâu đời nhất trong đất nước. Để thu hút những cư dân trẻ và tăng cường nền kinh tế địa phương, chính phủ tài trợ 3.000 € cho mỗi cặp vợ chồng di chuyển đến đó. Ngoài ra, thêm 3.000 € được chi trả cho mỗi đứa trẻ của họ khi sống trong làng. Điều đó tạo ra một cơ hội tuyệt vời để sinh sống ở một nơi có môi trường sạch sẽ và vô cùng xinh đẹp.


Utrecht, The Netherlands

Utrecht, Hà Lan

The Netherlands is famous around the world for its depth of knowledge in the humanities and social sciences. Here’s one such social experiment they’re currently conducting there: what will happen if everyone who lives in one city receives $1,000? Head over to Utrecht to find out.

Hà Lan nổi tiếng khắp thế giới về chiều sâu kiến thức trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Đây là một thử nghiệm xã hội như vậy, họ hiện đang tiến hành ở đó: điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người đang sống trong một thành phố nhận được 1.000 đô la? Hãy đến trụ sở Utrecht để tìm hiểu.


Curtis, Nebraska, USA

Curtis, Nebraska, Mỹ

The chances are that everyone has at one time or another complained that the local authorities aren’t doing enough for their city. In the small American town of Curtis, Nebraska, they offer a solution: you can claim land for free in exchange for offering the authorities a good idea for improving local infrastructure or culture.

Những cơ hội nhiều người đều có cùng một lúc hoặc một số khác đã phàn nàn rằng các nhà chức trách địa phương không làm đủ cho thành phố của họ. Tại thị trấn nhỏ của Mỹ là Curtis, bang Nebraska, họ đưa ra một giải pháp: bạn có thể yêu cầu bồi thường đất miễn phí để đổi lại lời đề nghị đến các nhà chức trách một ý tưởng tốt để cải thiện cơ sở hạ tầng hoặc văn hóa địa phương.


Nguồn: Anh - Việt Blog

<pre> THANK YOU FOR READING! </pre>

P/S: Vui lòng không spam topic.

2 năm trước

44 Nhận xét


https://www.duolingo.com/..AnAn..

like đầu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Tưởng chị ngủ rồi :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/..AnAn..

tại thấy nat đăng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/piratesfire

Chữ dễ thương trong bài sai kìa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/weakdanieru
weakdanieru
 • 25
 • 25
 • 20
 • 12
 • 9
 • 9

=.="

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Cảm ơn bạn. Đã sửa nhé.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anamikas
Anamikas
 • 16
 • 8
 • 8
 • 3
 • 2
 • 2

Dòng cuối cùng chữ <pre> hơi bị lạc... Haha Thánh soi mà còn vậy đó....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Cái đó là mình cố tình nha :P

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anamikas
Anamikas
 • 16
 • 8
 • 8
 • 3
 • 2
 • 2

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/weakdanieru
weakdanieru
 • 25
 • 25
 • 20
 • 12
 • 9
 • 9

Cóp của chụy Chê :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Tất nhiên (*\¯︶¯*) Tui có để nguồn mà :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_lil16
_lil16
 • 14
 • 7
 • 3
 • 222

Hay , kí tự hay zữ ~(¯︶¯) ~

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mrs..June

umk ! <sub>(-o-)</sub> ô... .ô

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Uzumaki_Naruto_

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 811

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Cảm ơn bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_lil16
_lil16
 • 14
 • 7
 • 3
 • 222

1Like cho NAT

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Cảm ơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_lil16
_lil16
 • 14
 • 7
 • 3
 • 222

Ừm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mrs..June

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Twinkling-Light

lai, nếu có tiền thì sẽ đến đây

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoc.Lien

coi ở trên face của ai đó rùi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Ăn ở sao mà bị 2 dislike vậy? Like để cmt đỡ chìm.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoc.Lien

Thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

:)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoc.Lien

<^.^>

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lan_Phuong_

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynPhngA970522

b n mj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bts.jungshook

Lai lai lai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Cảm ơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Secret_person_

Trình bày đẹp, rõ ràng! Like !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Thank you.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/yumin383650

like cho nát

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Cảm ơn bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1026

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dii.Dii

. Bài viết hay nahh :> tặng 10ling nahh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Thank Dii

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Ariana...

Like for Nat

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Cảm ơn Che

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Ariana...

Kcj :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ofjective123

i like it. Nice to meet you. 1 like.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Hi! Nice to meet you, too. Thank you.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.