"Ο άντρας βλέπει την πυραμίδα μία φορά την ημέρα."

Translation:The man sees the pyramid once a day.

November 16, 2016

8 Comments


https://www.duolingo.com/Theofa

"Ο άνδρας βλέπει την Πυραμίδα μία φορά την ημέρα" ?? Do not accept the "άνδρας".

November 16, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 4

It is shown in the incubator as accepted. Can you tell us which section of the course you found it in: the tree, lisenting, multiple choice, strengthen skills etc. It will help us correct the error.

November 17, 2016

https://www.duolingo.com/Theofa

It is in the tree, in the union "Mathematics & Geometry".

November 17, 2016

https://www.duolingo.com/Theofa

If remember well in the strengthen.

November 17, 2016

https://www.duolingo.com/AndersBorje

... 'looks at' ... instead of 'sees'?

August 31, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 4

Yes, thank you it has been added.

August 31, 2018

https://www.duolingo.com/Brigham708018

I put in the write answer and it marked me wrong just sayin

July 7, 2019

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 4

When something is marked wrong...and you think it should have been marked correct...we want to see what it was so we can fix any problems. So, next time you should click "My answer should be accepted."

If you make a comment tell us What the exercise was, what you wrote, what the response from Duolingo was. How can we help if you just give us vague statements?

Looking forward to helping you out.

July 7, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.