"Họ sẽ đi Brazil."

Dịch:They are going to Brazil.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/langtu_1979

You will go to Brazil

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.