Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ đi Brazil."

Dịch:They are going to Brazil.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/langtu_1979

You will go to Brazil

1 năm trước