"Người thị trưởng phải đóng bảo tàng."

Dịch:The mayor has to close the museum.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrangDao0815

tại sao lại không được dùng "must" ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoc_Anh13

Vì must thiên về cái bộ luật bắt buộc. Mà trong ngữ cảnh câu trên không dùng must nha bạn ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 3
  • 1054

The mayor must the museum.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.