https://www.duolingo.com/profile/ersinturac

İngilizce’de Yet, Already, Lately, Recently ve Just kelimelerinin anlamı

Already

Already, olumlu cümleler ve soruladla kullanılır. Cümleye “bile”, “zaten”, ve “çoktan” gibi anlamlar katar.

Konum olarak genelde have,has,did gibi yardımcı fiil ile fiilin üçüncü halinin arasına veya cümlenin sonuna gelir. Örneğiin;

 • I’ve already eaten today ( Bugün yemek yedim bile).
 • Have you already paid the bill? ( Faturayı (çoktan) ödedin mi? )
 • I’ve already seen this movie. ( Bu filmi çoktan izledim. )
 • She has finished the test already. ( Sınavı bitirdi bile. )
 • The train has already left. ( Tren çoktan gitti. )
 • Have you already taken the money? ( Parayı (çoktan) aldın mı? )
 • We have already spoken ( Konuştuk bile. ) Yet

Yet olumsuz cümleler için kullanılır. Cümleye “henüz”, “artık”, “daha” gibi anlamlar katar. Örneğin “Henüz yapmadın mı?” sorusundaki “henüz” anlamını cümleye yet katar ve genelde sorunun ve cümlenin sonuna gelir. Örneklere bakalım;

 • We haven’t cleaned the house yet. ( Henüz evi temizlemedik. )
 • He hasn’t called me yet. ( Beni henüz aramadı. )
 • Have you talked to Mert yet? ( Mertle konuştun mu artık? )
 • Has he finished his homework yet? ( Ödevini bitirdi mi artık? ).
 • I haven’t bought it yet ( Henüz satın almadım. )

Not: Yet kelimesi cümlenin sonuna gelmek zorunda değil. Örneğin “We have yet to decide a name” gibi bir cümleyle karşılaşabilirsin. Bu cümle kafanı karıştırmasın. Evet böyle bir şey var ama bu kulağa çok resmi geliyor(Eski İngilizce gibi) ve günlük hayatta bu tarz bir cümleyle karşılaşma ihtimalin az. Genelde bu cümle “We haven’t decided a name yet.” şeklinde söylenir.

Recently

Recently cümleye “yakın zamanda “ anlamı katar. Genelde cümlenin sonuna gelir. Örneklere bakalım;

 • I haven’t seen her recently ( Yakın zamanda onu görmedim. )
 • Have You spoken to Mert recently? ( Yakın zamanda Mert ile konuştun mu? ).
 • He has been working a lot recently. ( Yakın zamanlarda çok çalışıyor. )
 • Has he lost some weight recently? ( Yakın zamanlarda kilo mu verdi? ) Lately

Sırada “Lately” kelimesi var. Lately “recently” kelimesine çok benziyor. Hemen hemen her cümlede istediğini kullanabilirsin. Recently, yakın zamanlarda demekken, lately son zamanlarda demek. Örneklere bakalım;

 • I haven’t seen him lately. ( Onu son zamanlarda görmedim. )
 • Have you played football lately? ( Son zamanlarda futbol oynadın mı? )
 • Have you studied math lately? ( Son zamanlarda matematik çalıştın mı? )
 • She has been working lately. ( Son zamanlarda çalışıyor )
 • We have been talking lately. ( Son zamanlarda konuşuyorsuz. ) Just

Sırada Just kelimesi var. Just cümleye “ az önce”, “daha şimdi” ve “tam şimdi” gibi anlamlar katar.Genelde olumlu cümlelerde ve sorularda kullanılır ve fiilden önce gelir. Örneklere bakalım;

 • I have just finished cooking. ( Tam şimdi yemek yapmayı bitirdim. )
 • He has just eaten ( Az önce yemek yedi. )
 • Which book have you just finished reading? ( Az önce hangi kitabı okumayı bitirdin? )
 • They have just started working. ( Tam şimdi veya az önce çalışmaya başladılar. )
 • What have you just written? ( Az önce ne yazdın? )

Önemli Not: Already, yet ve just kelimeleri hem present perfect tense’te hem de simple past tense’te kullanılıyor. İngilizler bu kelimelerle birlikte present perfect kullanırken, Amerikalılar simple past tense kullanıyor.

İkisi de doğru ve istediğini kullanabilirsin. Örneğin ben genelde simple past tense kullanıyorum. Daha kolay ve kısa oluyor. Örneklere bakalım;

 • I have already eaten (Genelde İngilizler böyle söyler.)
 • I already ate. (Amerikalılar bu şekilde söyler.)
 • Have you bought the tickets yet? ( İngilizler)
 • Did you buy the tickets yet? (Amerikalılar)
 • I have just answered the question. (İngilizler)
 • I just answered the question. (Amerikalılar)

http://etkilipratikingilizce.com/

November 17, 2016

1 Yorum

Konu önem sırasına göre

https://www.duolingo.com/profile/alibutik

sağol ... gayet yararlıydı. emeğine sağlık.

April 9, 2017
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.