1. Forum
 2. >
 3. Topic: Polish
 4. >
 5. Dokonany i niedokonany

https://www.duolingo.com/profile/wiktorka234

Dokonany i niedokonany

Can anyone help me explain the differences between the perfective and imperfective verbs, how and when to use them, because, although I can get the main idea, they confuse me to no end. I know that the imperfective (niedokonany) describes something happening right now and something that happens frequently, and something that has begun but is not finished.

The perfective (dokonany) describes something that will happen and will have results (like "zjem":I will eat; I will eat the food and finish it completely)

For example: "Odrabiłam moje lekcji szkolne, chociaż potrzebuję pomocy z kilkoma pytań." I finished my studies, although I need a little help with a couple of questions." Is this right? I mean, I finished my studies, but I still need help. That means that I didn't complete my studies exactly??? So, I shouldn't use "odrabić"???(I hope I make sense) :P

Also, I always thought that there were two forms of a verb. Like in this example: Konczyć Skonczyć They are the imperfective and perfective forms of "to finish, to end". However, I found out that there are two more similar verbs: dokonczyć and wykonczyć. What are the differences, and when do you use them?

It's the same case with "pisać." There is the perfective "napisać," but there is also "odpisać, wypisać, zapisać..."

Lastly, there is czytać. I know "przeczytać" as the perfective form, but there is also doczytać, which, according to my Polish-English dictionary, means "to read to the end, to read through." Is this word really necessary? Can't I just use czytać and przeczytać when I speak or write in Polish?

Please correct me if I made a mistake. Thank you in advance!

November 17, 2016

15 Comments


https://www.duolingo.com/profile/immery

Polish has so many verbs it's ridiculus. but mostly prefixes wotk like English phrasal verbs. Most verbs come in pairs (perfective-impefective ), some in sets of three (perfective-imperfective (all uses)- imperfective (habitual), zjeść-jeść-jadać or perfective-imperfective (now)-imperfective (habitual) zanieść- nieść-nosić

Pisać has napisać-pisać-pisywać all other verbs like przepisać, dopisać, wypisać, zapisać odpisać podpisać are not perfective forms of "pisać" they are different verbs. - they all are perfective but have imperfective forms - przepisywać, dopisywać, wypisywać zapisywać odpisywać. podpisywać

they have added information - przepisać- is to rewrite or copy by writing, odpisać - to write back or to copy by writing, dopisać is to add something by writing, zapisać is to note, podpisać is to sign.

the same thing is with czytać-przeczytać (czytywać)

doczytać - that's complicated. because your dictionary is right. In specific situation we use "doczytać-doczytywać" to mean read through or read to some point, and it's hard to state the difference. You don't need this one in you active vocabulary.

And yes you can use mostly pisać-napisać czytać-przeczytać. but then przepisać=rewrite, zapisać= note, podpisać=sign


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
 • 1902

they all are perfective but have imperfective forms - przepisywać, dopisywać, wypisywać zapisywać odpisywać, podpisywać

I do not quite agree, I would say they are imperfective; their perfective "pairs" would be: przepisać, dopisać, wypisać, zapisać, odpisać and podpisać.


https://www.duolingo.com/profile/wiktorka234

Could you use "zapisać" if you want to write a check?


https://www.duolingo.com/profile/immery

pisać to write and podpisać to sign. If you used "zapisać" I would assume it's digital and you saved it. (Zapisać plik=save file).

"zapisać" I would use to write a date of appointment, or important information, or write notes on lecture. (Also in computers - save)


https://www.duolingo.com/profile/wiktorka234

Another question. Could you also have "się" at the end of konczyć and skonczyć? I forgot to add that to the discussion.


https://www.duolingo.com/profile/immery

Yes. If something ends= kończy się, I you end/finish something kończysz coś.

The film ended= Film się skończył

I finished reading a book= skończyłam czytać książkę.

Something ends, something begins= coś się kończy, coś się zaczyna.


https://www.duolingo.com/profile/Okcydent

Your first example: > "Odrabiłam moje lekcji szkolne, chociaż potrzebuję pomocy z kilkoma pytań." The first thing is to correct mistakes, cases : > "Odrobiłam moje lekcje szkolne, chociaż (wciąż) potrzebuję pomocy z kilkoma pytaniami." I don't exactly know what do you mean by I finished my studies, does it mean that you were learning for some time, or maybe you did homework - this known in Polish as zadanie domowe is commonly linked with the verb odrabiać. So the first version would be: > Odrobiłam już moje zadania domowe, ale wciąż potrzebuję pomocy z kilkoma zadaniami/pytaniami.

Now I'll refer to the second part. You have already know that the words like za, na, przy, o, w, od, do, po have their spatial reference, za-behind, na-on etc.. This can be a nice Tip but on many occasions it is deceptive. If you are in doubt, check in dictionary. Przy means near, by and if the verb has prefix przy usually this means that you place the result of the activity near interesting us subject, like: jechać - to drive, przyjechać - to drive arrive to designated place, być - to be, przybyć - to arrive to, to act to be near destination. Prze usually means to do something in excessive way or when doing something concentrate on obstacle or distance etc: lać - to pour, przelać - to overfill, strzelać - to shoot, przestrzelić - to shoot through or to shoot to high, to far

As for kończyć, the perfective are skończyć or zakończyć. Dokończyć means to stop doing activity and then resume it and finish. You started sth in one place, stopped, changed location and finished it there. Wykończyć have several meanings like, to cause someone's end. By that i mean cause him to loose money or maybe life, whatever one chooses the person will finish to be "an obstacle". Other usage is getting something nearly done which lacks some engravings, details, ornamenting and to make them. This also applies when you get completely empty apartment and you want to connect basic media, paint the walls etc.

As for pisać:

 • odpisać - it is: od (from) + pisać, it means to copy someone else text to your piece of paper
 • wypisać - wy + pisać - to write down selected things from text
 • zapisać perfective from zapisywać, which is to do entry in some document

https://www.duolingo.com/profile/wiktorka234

Też znalazłam kilka czasowików związanych z tym tematem:

 1. Czarować/ oczarować/ zaczarować

 2. Rodzić/ urodzić/ narodzić/ porodzić

 3. Gadać/ pogadać/ wygadać/ nagadać

Wiem, co one ogólnie znaczą, ale nie wiem co każde słowo znaczy dokładnie, i jak można ich użyć w jakimś zdaniach.


https://www.duolingo.com/profile/Okcydent

1) Czar i pochodne:

 • Czarować to robić (rzucać) czary (spells?). Czyli wypowiadać jakieś formuły, słowa które mają mieć magiczną moc.

 • Oczarować nie ma prawie związku z czarami. Chodzi tu o wywarcie bardzo dobrego wrażenia na kimś, tak że mu coś lub ktoś się spodoba. Można to porównać do człowieka który był pod wpływem czarów i dlatego pokochał jakąś dziewczynę.

 • Zaczarować jest po pierwsze czasownikiem dokonanym. Chodzi tu o rzucanie czaru i skończenie czyli rzucenie. Zaczarować to nadać czemuś magiczny charakter. Zaczarowany książę jest zamieniony w żabę. Jeśli powiesz o jakimś miejscu, że jest zaczarowane to znaczy że jest piękne/urokliwe tak jakby ktoś rzucił na nie czar by to piękno uzyskać.

2) Rodzenie

 • Rodzić to znaczy wydawać na świat potomstwo (to give birth). Rodzą kobiety. Można też urodzić się, urodziłem się w (tu data lub miejsce) = I was bron in (place)/ on (date)

 • Urodzić, perfective form of rodzić.

 • Narodzić się, zawsze z się. Znaczy to tyle co was born/started. Stosuje się to wyrażenie nie tyle z ludźmi (choć też), ale z pomysłami, działalnościami, instytucjami (jak kluby). Pomysł narodził się w maju i do czerwca mieliśmy już plan działania.

 • Porodzić. To słowo związane ze słowem poród (bith, delivery). Dziś stosuje się raczej urodzić. Tylko w tekstach religijnych spotyka się jeszcze niewiasta poszła i porodziła syna.

3)

 • Gadać to po prostu mówić (raczej z kimś) i raczej swobodnie. Największy polski komunikator sprzed czasów Skype i Fejsbuk messangera nazywał się Gadu-gadu. Przykład w zdaniu: gadaliśmy i piliśmy wódkę = we were speaking and drinking vodka.

 • pogadać - to znaczy odbyć rozmowę. Takie proste: Pogadajmy o tym = Let's have a talk about it.

 • wygadać - to już powiedzieć bo gadać, ale na zewnątrz bo wy. Razem znaczy to tyle, że zamiast dochować tajemnicy (trzymać język za zębami) to wygadałaś się i powiedziałaś. Przez ciebie ktoś kto miał nie wiedzieć, teraz wie.

 • Nagadać - to troszkę kolokwializm ale ma kilka użyć. Po pierwsze: można nagadać się, czyli mówić dużo, używane gdy zdajemy sobie z tego sprawę. Się nagadałem. Teraz może ty coś powiesz. Się nagadałem. Cóż, będę kończył.

Inne znaczenie to nagadać na kogoś, czyli powiedzieć wiele słów by kogoś obmówić, oczernić (do somebody down, slander, vilify). Albo zwrócić uwagę.


https://www.duolingo.com/profile/mihxal

It is a complex subject and I am not going to go into details. But generally, you can think that imperfective verbs describe continous or reapeated actions, whereas perfective verbs describe completed/finished actions.

Again, not going into details, if one verb have more than one perfective form, they usually have different meanings and thus they are used in different situations. There are already posts about Polish aspect which treat the subject more thoroughly and answer some of your questions:

https://www.duolingo.com/comment/12724322

https://www.duolingo.com/comment/12975268


https://www.duolingo.com/profile/ljuset

Odrobiłam moje lekcje szkolne, chociaż potrzebuję pomocy z kilkoma pytaniami

Very good. The studies (homework) is finnished, but you are not sure you did it well.

Lax translation:

 • zakończyć = to close, to cut (zakończyć: rozdział, relację, życie, dyskusję, karierę)
 • zakończyć się czymś = to ended in (mecz zakończył się remisem - the match ended in a draw)
 • dokończyć = to complete (dokończyć: książkę, obiad, przerwaną pracę)
 • ukończyć = to graduate, to accomplish (ukończyć: kurs, studia, misję)
 • wykończyć = to decorate, to polish up, to fringe (wykończyć sukienkę falbanami, wykończyć wnętrze mieszkania) or to beat, to murder, to make somebody very tired (wykończyć przeciwnika)
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.