"Εμείς τρώμε για περίπου μια ώρα."

Μετάφραση:We eat for approximately an hour.

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.