"Το ψωμί"

Μετάφραση:The bread

November 17, 2016
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.