"Ένα όμορφο μήλο"

Translation:A beautiful apple

November 18, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/AlidaMarcela1

what is the difference between όμορφο and ωραiο?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Όμορφος is "that pleases with its appearance", with one word: beautiful. Ωραίος is "who has desirable characteristics, provokes a pleasing felling", with one word: nice. If someone is ωραίος/ωραία in appearance, he/she is όμορφος/όμορφη. But someone can be ωραίος τύπος=nice guy, which is different from όμορφος τύπος=beautiful guy. Sometimes they can be used interchangeably. P.e. είναι ωραίος can mean "he is handsome, he is nice, etc". Έχει όμορφη ψυχή=(Metophor.) She has a beautiful soul.


https://www.duolingo.com/profile/AlidaMarcela1

ευχαριστώ πολύ


https://www.duolingo.com/profile/ClassicSteven

That's how the Trojan War started.


https://www.duolingo.com/profile/thierry589868

a nice apple is refused?


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

I've added "nice" but "όμορφο" really means "beautiful" which is more than "nice" so it's best you learn it that way.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.