"Ένα όμορφο μήλο"

Translation:A beautiful apple

November 18, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/AlidaMarcela1

what is the difference between όμορφο and ωραiο?

November 18, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995

Όμορφος is "that pleases with its appearance", with one word: beautiful. Ωραίος is "who has desirable characteristics, provokes a pleasing felling", with one word: nice. If someone is ωραίος/ωραία in appearance, he/she is όμορφος/όμορφη. But someone can be ωραίος τύπος=nice guy, which is different from όμορφος τύπος=beautiful guy. Sometimes they can be used interchangeably. P.e. είναι ωραίος can mean "he is handsome, he is nice, etc". Έχει όμορφη ψυχή=(Metophor.) She has a beautiful soul.

November 18, 2016

https://www.duolingo.com/AlidaMarcela1

ευχαριστώ πολύ

November 19, 2016

https://www.duolingo.com/ClassicSteven

That's how the Trojan War started.

August 30, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.