Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ khám phá sự thật."

Dịch:They are going to discover the truth.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HunhTn7

to be going to thường chỉ tương lai gần thì tiếng Việt dịch là sắp thì đúng hơn chứ: Họ sắp khám phá ra sự thật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanthuong1999

They will determine the fact có được không?

4 tháng trước