Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy ăn gà hoặc cá."

Dịch:He eats chicken or fish.

0
1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhibelive

He eats chicken or fish

6
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/tin663820

Sao mình ghi he eats chicken or fish

0
Trả lời1 năm trước