"Đây là một sự thất bại hoàn toàn ."

Dịch:This is a total failure.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

This is a complete failure

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

This is a completely failure

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LnhThng9

Phó từ là bổ nghĩa cho động từ còn đây là danh từ failure nên bổ nghĩa phải là tính từ .

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

This is a complete defeat.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Đây là toàn bộ thất bại

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This is a total failure, this is a total failure, this is a total failure, this is a total failure, this is a total failure, this is a total failure, this is a total failure, this is a total failure, this is a total failure, this is a total failure

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KimMai329827

Câu từ của bạn phù hợp cám ơn bạn

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.