Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng Một"

Dịch:January

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenAnhT762229

Thang muoi thang muoi thang muoi mot nguoi tỏ̉ the day chua em đi ăn thì chưa có ai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/LTinChu
LTinChu
  • 22
  • 17
  • 8

người việt ít dùng: tháng một. thường dùng : tháng giêng

8 tháng trước