"Tháng Một"

Dịch:January

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenAnhT762229

Thang muoi thang muoi thang muoi mot nguoi tỏ̉ the day chua em đi ăn thì chưa có ai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LTinChu
LTinChu
  • 25
  • 17
  • 8

người việt ít dùng: tháng một. thường dùng : tháng giêng

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.