Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ca mổ thì không đơn giản."

Dịch:The operation is not simple.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/wolverine211

First comment

1 năm trước

https://www.duolingo.com/onHunhBoAn

operation is not simple tại sao phải có the?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

Bạn Đoàn Huỳnh Bảo An ơi.Đó là do người ta muốn mình đúng ngữ pháp thôi mad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangngPhm

Vl dùng easy không đc

1 năm trước