Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn và tôi thì khác biệt."

Dịch:You and I are different.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tai0948884990

tại sao "you and me are different" lại sai zị bạn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 14

"me" là một tân ngữ, vị trí của nó là luôn đứng sau động từ, chứ không thể đứng trước động từ to be như trong câu của bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2

Cám ơn nhá... há há há

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHun368471

We aren't different :))))

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/phong814280

Mình học chỉ nghe nói I am chứ chưa nghe I are

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lac_Duong

Chủ ngữ là You and I, là số nhiều nên động từ phải là are

1 năm trước