"Elleónvahaciaelgato."

翻译:这只狮子走向这只猫。

2 年前

5 条评论


https://www.duolingo.com/miumiu3331

这个狮子走向这只猫不行吗

2 年前

https://www.duolingo.com/Anne6395010_2048
Anne6395010_2048
 • 20
 • 16
 • 14
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2

那 不行嗎

1 年前

https://www.duolingo.com/lorenzt4z

,,león‘‘是什么?

2 年前

https://www.duolingo.com/Carlos720591

狮子

1 年前

https://www.duolingo.com/chengzikid007

这头呢?唉,西班牙语练习真的好死板

6 个月前
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!