1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Họ làm việc trong những ngàn…

"Họ làm việc trong những ngành công nghiệp nào?"

Dịch:In which industries do they work?

November 20, 2016

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SonBui5

Sao câu: "what industries do they work in?" lại sai vậy: Nghĩa của nó là "Họ làm việc trong những nghành công nghiệp gì?". Mình nghĩ Ad nên chấp nhận cả kết quả này nữa.


https://www.duolingo.com/profile/phngnam914133

Which khác nghĩa what bạn nhé.


https://www.duolingo.com/profile/jindojojin

Which industries do they work in cũng đúng, không biết là đặt In ở đầu câu thì có tác dụng gì không nhỉ??


https://www.duolingo.com/profile/KhoaBang1

Thường hay đặt đầu câu. Đặt cuối câu cũng được. Nếu không dùng work mà dùng do thì không cần in. Đó chỉ là giới từ đi kèm động từ. Động từ nào cần thì mới có

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.