Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ làm việc trong những ngành công nghiệp nào?"

Dịch:In which industries do they work?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SonBui5

Sao câu: "what industries do they work in?" lại sai vậy: Nghĩa của nó là "Họ làm việc trong những nghành công nghiệp gì?". Mình nghĩ Ad nên chấp nhận cả kết quả này nữa.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phngnam914133

Which khác nghĩa what bạn nhé.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/jindojojin

Which industries do they work in cũng đúng, không biết là đặt In ở đầu câu thì có tác dụng gì không nhỉ??

3 tháng trước