"Η τεχνολογία βοηθά την επιστήμη."

Translation:Technology helps science.

November 20, 2016

9 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/segviolation

Why is it βοηθά and not βοηθει?


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

Because the verb stem has an alpha at the end.

You can also say βοηθάει if you want.

These alpha verbs (βοηθάω, αγαπάω, μιλάω, ...) have double forms for most forms:

  • εγώ βοηθάω, βοηθώ
  • εσύ βοηθάς
  • αυτός/αυτή/αυτό βοηθάει, βοηθά
  • εμείς βοηθάμε, βοηθούμε
  • εσείς βοηθάτε
  • αυτοί/αυτές/αυτά βοηθάνε/βοηθούν(/βοηθάν/βοηθούνε)

The way I learned it, there are three main groups of verbs: those that have the accent on the stem (probably the vast majority) such as έχω, θέλω, βλέπω, ...; those that have the accent on an ending in -άω -άς ... such as αγαπάω, μιλάω; and those that have the accent on an ending in -ώ -είς ....


https://www.duolingo.com/profile/Jon88keys66

Η τεχνολογία βοηθάει την επιστήμη was marked wrong


https://www.duolingo.com/profile/Yoryos1

Καλησπέρα. Στο «Write this in English» θεωρεί πως χρησιμοποιήθηκε ένα παραπάνω κενό και αναφέρει ως σωστό: «thescience». Επειδή δεν το έχω ξαναδεί, υπάρχει τέτοια γραφή;


https://www.duolingo.com/profile/CrauFrana

Ναι! είδα το ίδιο λαθος. Δεν υπάρχει η γραφή αυτή.


https://www.duolingo.com/profile/Percival1485

Couldn't επιστήμη also mean "knowledge"? I thought it would, since epistemology is the study of knowledge.


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

It did, in Ancient Greek (where it did not have the meaning science exactly, but "the good knowledge of something"). In Modern Greek, it means "science" only (but note that science contains the meaning of knowledge in it; science is the total knowledge about a particular field of research). In Modern greek, there is το επιστητό, that has roughly the same meaning as the ancient greek επιστήμη. Το επιστητό=1) everything humans know through scientific research 2)special knowedge on a subject.


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

Similarly in Latin and modern languages -- I believe that in Latin, scientia was "knowledge" (from scire "to know"), and it only changed meaning to "science" in modern languages.


https://www.duolingo.com/profile/Percival1485

These comments are both very helpful - thanks! That's funny, I was also thinking of scire in Latin and how it meant simply "to know." So I guess both languages evolved from a more general meaning to a more specific one.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.