Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/tin917065

"My friends used to drink what I used to drink."

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tronghoang91

Những người bạn của tôi đã từng uống những gì tôi đã từng uống

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tin917065

Câu này dịch sao vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My friends used to drink what I used to drink, my friends used to drink what I used to drink

1 năm trước