"Tôi cần sử dụng một bản đồ khi tôi đi du lịch ."

Dịch:I need to use a map when I travel.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThangLuong6

Câu này có nghĩa không các bạn? Nếu có thì dịch như thế nào các bạn nhỉ? ' i cook to use a map when i travel'

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TungDang1lll

Oke

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 4

I need to use a map as I travel

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMaiAnh7

1 được không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cuong181091

Tại sao " i want to use the map when i travel" lại không được nhỉ ?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I need to use a map when I travel, I need to use a map when I travel, I need to use a map when I travel, I need to use a map when I travel, I need to use a map when I travel

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.