Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Trúc xanh số thứ 4/2016 (game over)

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Mời các bạn đúng 8h tối nay đến chơi Trúc Xanh số thứ 4 nhé!!

Ô số kì này:

Imgur

Key word: CREDIT CARD - Thẻ tín dụng (2 words, 10 letters)

Imgur

Kỉ lục ghê, mới mở 1 ô đã đoán ra.


Trả lời đúng từ khóa nhanh nhất +100 lingot

Trả lời sai từ khóa bị loại khỏi trò chơi.

1 năm trước

33 Nhận xét


https://www.duolingo.com/j.bre

Theo em thấy thì chị đã chuẩn bị 63 câu hỏi nhưng chỉ 2 câu được trả lời. 61 câu còn lại thì chị cứ đăng dưới dạng kiểm tra thông hiểu, không nhất thiết phải lings, vừa đỡ tốn công, vừa giúp được nhiều người.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Ko em ơi, chị ko chuẩn bị sẵn 63 câu đâu. Tầm mười câu là cùng vì vài ô là có đứa giải ra rồi =))

Mấy câu còn lại để dành cho hôm sau.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/j.bre

Thế không ai đoán ra, hết 10 câu chị làm gì? :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Thì ra câu mới. Chị tải sẵn cả chục tài liệu bài tập. Thiếu thì móc ra thôi, chưa kể là có sách bài tập.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

ĐOÁN TỪ KHOÁ: CREDIT CARD

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Chúc mứng Evie đã giải ra từ khóa +50 lingot

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

mới được có 2 ô mà đoán ra được rồi!! Thế thì còn gì là vui nữa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thien_Thuan

Đúng rồi!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

ukm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Nhìn số là biết ! Hehe

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Yay chị cho e 100 lings đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anamikas
Anamikas
 • 16
 • 8
 • 7
 • 3
 • 2
 • 2

nhanh zậy cj zậy h còn típ tục ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Sao lại thế ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

2 người giải ra cùng 1 lúc, cưa đôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Bạn kia chậm hơn e 2 giây mà chị

1 năm trước

https://www.duolingo.com/j.bre

Nhưng trong 2s làm sao mình có thể nhìn đáp án của bạn :3.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

2s cũng là gần = nhau, trừ khi chị thấy em trc thì chị ocng6 nhận, nhưng chị nhìn thấy cùng 1 lúc +_+

1 năm trước

https://www.duolingo.com/j.bre

Chậm hơn 2s :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Mới một ô mà, nhanh dữ vậy O.O

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Siêu chưa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Ờm thì...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/j.bre

ĐÁP ÁN: CREDIT CARD

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Chúc mừng Jo.99 đã giải ra từ khóa +50 lingots

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthibong

chời ơi, lẹ dữ thần

1 năm trước

https://www.duolingo.com/j.bre

Cảm ơn thớt, lần đầu chơi game của thớt mà chắc lần sau không dám chơi lại :v.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

:v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

số 13

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thien_Thuan

Kết thúc sớm ghê!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhAnh46

đoán từ khóa: credit card

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

chậm rùi bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minakiyumi

chán quá má oi !!<sub>.</sub>

1 năm trước

https://www.duolingo.com/T.Sgg
T.Sgg
 • 18
 • 9
 • 6
 • 5
 • 4

số 3

1 năm trước