"Tôi chưa bao giờ gọi cho anh ấy."

Dịch:I have never called him.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phanmanhli1

Sao phai dung thi htht vay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3

Vì hành động đó chưa từng xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại cũng không xảy ra, nhưng chưa chắc trong tương lai sẽ không xảy ra, nên chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành nha bạn, có nghĩa là tính tới thời điểm hiện tại, tôi chưa từng gọi điện cho anh ấy.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MoMp10

mình không hiểu tại sao dùng ever lại sai? thường never nghĩa là không bao giờ. trong câu này dùng ever mới đúng chứ???

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.