"Τα βιβλία είναι στη βιβλιοθήκη."

Translation:The books are in the library.

November 20, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/LukasGroth
Plus
 • 23
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 87

German Bibliothek, French bibliothèque, Italian/Spanish/Portuguese biblioteca, Polish biblioteka, Russian библиотека, ...

Libraries are a Greek thing in many languages. ;)

March 12, 2017

https://www.duolingo.com/em7ec
Plus
 • 25
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 14
 • 14
 • 14
 • 1080

How would one distinguish a library and a bookshelf?

May 15, 2018

https://www.duolingo.com/enamrouy
 • 25
 • 25
 • 24
 • 792

Or book case?

August 19, 2018

https://www.duolingo.com/AndyPyrope
 • 18
 • 11
 • 11
 • 8
 • 5
 • 23

They mean a slightly different thing but they are used almost interchangeably nowadays, at least according to what I've read.

December 17, 2018

https://www.duolingo.com/AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1539

Yeah but dónde está la biblioteca?

November 20, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.